MALEGAON MUNICIPAL CORPORATION

(Toll Fre No. 18008333500)

ESTABLISHED in 17 Dec 2001

 

(Bhalchandra V Gosavi)

Administrator

(xxxxxxxxxx)

Mayor

*** IMPORTANT NUMBERS ***
 Fire Services (02554) 234567, 220904, 231950, 8788437900
 Hospital Ali Akbar Hospital (02554) 230951
 Ambulance Wadia Hospital (02554) 231818
 Ward Office Prabhag 1 (02554) 255298, Prabhag 2 (02554) 232499, Prabhag 3 (02554) 221142, Prabhag 4 (02554) 230299
 Water Supply H.O. (02554) 231593, Filter Plant (38 MLD) (02554) 234646 malegaonmmc@gmail.com
 Sanitation Related Services H.O. (02554) 231800, 231801, 231802

RTI

Covid-19

e-Services

Tenders

RTS

Complain

*** AT GLANCE ***
 Area 67.89 Sq.Km.
 Population 590998 (As per 2011 Census)
 Male Population 300925 (50.92%)
 Female Population 290073 (49.08%)
 Sex Ratio  
 Literacy  
 Number of Prabhag 04
 Number of School 80
 Number of Hospital + Dawahana 03 Hospital + 05 Dawakhana
 Number of Health Center 14
 Number of Sanitary Center 15
 Number of Fire Station 02
 Number of Dam + Filter plant 2 Dam (Girna Dam + Talwade Balancing Tank) + 3 Filter Plant (38 MLD + 71 MLD + 30 MLD)

  Public Notice / News

>> शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आशा स्वयंसेविकाचे तात्पुरती मानधन तत्तावर भरती बाबत
>> List of Elligible / Not Eligible Candidate for the post of AASHA WORKER.
>> राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान मालेगाव येथील GNM/Lab.Tech/क्ष्हि-X-Ray Tech/ Pharmacist उमेदवारांची मुलाखतीची बाबत.
>> मालेगाव महानगरपालिकेच्या संगणक विभागासाठी नवीन संगणक सर्व्हर खरेदी करणे.
>> १५ वा वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती प्रक्रिया
>> राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव येथे कंत्राटी त्त्तवावर ANM पदाच्या पदभरतीकरिता मुलाखातीसाठी पात्र उमेदवारांनी खालील नमूद यादी मधील अ.क्र. प्रमाणे मुलाखातीसाठी उपस्थित राहणे बाबत
>> सूचना क्र. २८/२०२३, बांधकाम विभाग. (एकूण ३८ निविदा)
>> मा.प्रशासक तथा आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका ,मालेगाव हे म.न.पा निधी अंतगर्त कामांची निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडील पाकीट पद्धतीने मागवित आहे
>> प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर स्तरीय तांत्रिक कक्ष) थेट मुलाखत (Walking Interview)
>> ठोक मानधन तत्वावर अग्निशमन विभागासाठी (फक्त सहा महिन्याचा विशिष्ट कालावधी करिता) मानधन पद भरती करिता विहित अर्जाचा नमुना (अप्लिकेशन फॉर्म)
>> ठोक मानधन तत्वावर अग्निशमन विभागासाठी (फक्त सहा महिन्याचा विशिष्ट कालावधी करिता) मानधन पद भरती करिता सविस्तर जाहीर सूचना
>> NUHM अंतर्गत रिक्त पदाचे पात्र/अपात्र उमेदवारांची माहिती
>> NUHM अंतर्गत प्रयोगशाळा तत्रज्ञ पदाचे नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराची माहिती
>> राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - उप संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक, भरती प्रक्रिय - जाहिरात क्र. ०२/२२
>> मालेगाव महानगरपालिका संचलित अली अकबर हॉस्पिटल येथील बेडशीट, चादरी पडदे, होलशिट, टॉवेल, नैपकिन, पॅड, शर्ट, कॅप ई मळलेले कपडे धुण्यसाठी कोटेशन. (21/11/2022 रोजी पर्यंत)
>> मालेगाव महानगरपालिका संचलित अल्हाज हरून अहमद अन्सारी हॉस्पिटल येथील बेडशीट, चादरी पडदे, होलशिट, टॉवेल, नैपकिन, पॅड, शर्ट, कॅप ई मळलेले कपडे धुण्यसाठी कोटेशन. (21/11/2022 रोजी पर्यंत)
>> राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत धुळे व मालेगाव महानगरपालिका स्तरावरील दि. ३०/०६/२०२२ रोजीच्या भरतीप्रक्रियेदरम्यान प्राप्त अर्जावरून अंतिम पात्र यादीच्या अनुषंगाने उमेदवारांकडून हरकती मागविणेबाबत
>> महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नागारोत्थान महा अभियान अतंर्गत राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त करून घेणेकामी महापालिके अतंर्गत कामाची निविधा कोटेशन पद्धतीने मागविणे साठी (१९-०९-२०२२ ते २७-०९-२०२२)
>> Appointment of a company for the process of permanent recruitment by direct service for various vacant posts in Group-A, Group-B (Non Gazzeted), Group-C and Group-D at the estabishment of MMC for detail kindly visit https://mahatenders.gov.in
>> NUHM अंतर्गत भरती प्रकीयेबे दरम्यान प्राप्त अर्जा वरून तयार यादीत अनुषंगाने उमेदवरांकडून हरकती बाबतची माहिती
>> गणेशोत्सव साजरा करणे परवानगी मिळणे साठी
>> १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत महानगरपालिका, मालेगाव क्षेत्राकरीता कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती करार पदध्तीने मानधन तत्वावर पदभरती विषयी जाहीर सूचना १०/२०२२
>> प्रारूप प्रभाग रचना - निवडणूक शाखा
>> अंतिम प्रभाग रचना - निवडणूक शाखा
>> आरक्षण सोडत जाहिर सूचना - निवडणूक शाखा

Other important website