MALEGAON MUNICIPAL CORPORATION

(Toll Fre No. 18008333500)

ESTABLISHED in 17 Dec 2001

 

(Ravindra Jadhav)

Administrator

(xxxxxxxxxx)

Mayor

*** IMPORTANT NUMBERS ***
 Fire Services (02554) 234567, 220904, 231950, 8788437900
 Hospital Ali Akbar Hospital (02554) 230951
 Ambulance Wadia Hospital (02554) 231818
 Ward Office Prabhag 1 (02554) 255298, Prabhag 2 (02554) 232499, Prabhag 3 (02554) 221142, Prabhag 4 (02554) 230299
 Water Supply H.O. (02554) 231593, Filter Plant (38 MLD) (02554) 234646 malegaonmmc@gmail.com
 Sanitation Related Services H.O. (02554) 231800, 231801, 231802

RTI

Covid-19

e-Services

Tenders

RTS

Complain

*** AT GLANCE ***
 Area 67.89 Sq.Km.
 Population 590998 (As per 2011 Census)
 Male Population 300925 (50.92%)
 Female Population 290073 (49.08%)
 Sex Ratio  
 Literacy  
 Number of Prabhag 04
 Number of School 80
 Number of Hospital + Dawahana 03 Hospital + 05 Dawakhana
 Number of Health Center 14
 Number of Sanitary Center 15
 Number of Fire Station 02
 Number of Dam + Filter plant 2 Dam (Girna Dam + Talwade Balancing Tank) + 3 Filter Plant (38 MLD + 71 MLD + 30 MLD)

  Public Notice / News

>> NUHM अंतर्गत आपला दवाखान्यासाठी खाजगी जागा भाडेतत्वावर घेणेकामी जाहिरात (दि. ११/०७/२०२४ ते १७/०७/२०२४ सायंकाळी ०५:०० वाजे पर्यंत)
>> शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ मुलाखतीशिवाय पदनिवडीचा विकल्प दिलेल्या संस्थामध्ये पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक पदभरती निवड यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणी बाबत... (दि. १५/०७/२०२४ रोजी सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ०६:०० पर्यंत)
>> सार्वजनिक बांधकाम, मनपा चे निविदा क्र. ३९/२०२३-२४ मध्ये मालेगाव मनपा शाळा शेख अब्दुल कादिर येथे तारांगण (Astronomy & AR, VR Laboratory) करणे कामांसाठी निविदा मागविणे बाबत. (०७/०३/२०२४ दुपारी ०३:०० वा. ते दिनांक १५/०३/२०२४ संध्याकाळी ५:०० वा. पर्यंत)
>> सार्वजनिक बांधकाम, मनपा चे निविदा क्र. ३९/२०२३-२४ मध्ये मालेगाव मोसम पूल मराठी शाळा येथे तारांगण (Astronomy & AR, VR Laboratory) करणे कामांसाठी निविदा मागविणे बाबत. (०७/०३/२०२४ दुपारी ०३:०० वा. ते दिनांक १५/०३/२०२४ संध्याकाळी ५:०० वा. पर्यंत)
>> NT-D Merit List of MPW
>> NT-C MPW Merit List
>> OBC MPW Merit List
>> EWS - MPW Merit List
>> Counselling (Original Documents Checking) of MPW Date 7-3-2024 of selected Candidate Only .... Adress at Juna Manpa Hall Health Department, Malegaon Corporation, Malegaon
>> MPW Final Eligible / Not Eligible list after objection compilation
>> ST MPW Merit List
>> SC MPW Merit List
>> Open MPW Merit List
>> NT B MPW List
>> पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक पदभरती – २०२२ - उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणेकामी जाहिरात (दि. ०३/०३/२०२४ वार बुधवार सकाळी 11:00 वा.)
>> Date amendment for the work of Daily Municipal Solid Waste Collection from Malegaon Municipal Corporation limit and Transportation to Compost Plant at Maldhe from sanitation department of tender id 2024_MMC_10033171 at https://mahatenders.gov.in website.
>> Staff Nurse Male/Female Merit List for counselling on 28th Feb at 11 A.M. Health Department MMC
>> Staff Nurse OBC Female Merit List
>> Staff Nurse EWS Female Merit List
>> Staff Nurse Open Female Merit List
>> Staff Nurse ST Female Merit List
>> Staff Nurse VJ Female Merit List
>> Staff Nurse SC Female Merit List
>> Staff Nurse SBC Female Merit List
>> Staff Nurse NT (D) Female Merit List
>> Staff Nurse Open Male Merit List
>> Staff Nurse SC Male Merit List
>> Staff Nurse OBC Male Merit List
>> Staff Nurse NT (C) Merit List
>> Staff Nurse NT (B) Merit List
>> Staff Nurse Male Final Eligible / Not Eligible List
>> Staff Nurse Female Final Eligible / Not Eligible List
>> प्रभाग क्र. ३, सन २०२३-२४ मनपा निधी अंतर्गत १९ कामांची जाहीर निविदा सूचना क्र. ०३ (२६-०२-२०२४ दुपारी ०३:०० वा. पासून ते ०४-०३-२०२४ सायंकाळी ५:०० वा पर्यंत)
>> MPW हरकती मागविणे बाबत (२६/०२/२०२४ ते २८/०२/२०२४)
>> Eligible/ Not Eligible MPW List Under 15 fc
>> Staff Nurse Regular NUHM Final Merit List
>> BAMS Mertlist Counseling date 27-02-2024 at 11 am in Health Dept. MMC
>> MO BAMS Final Merit List
>> MO BAMS
>> प्रभाग क्र. ४, सन २०२३-२४ मनपा निधी अंतर्गत ५ कामांची जाहीर निविदा सूचना क्र. ०३ (२३/०२/२०२४ दुपारी ०३:०० वा. पासून ते ०२-०३-२०२४ सायंकाळी ५:०० वा पर्यंत)
>> स.न. २०२३/२४ मनपा निधी अंतर्गत ०२ कामाची लिफाफा पद्धतीने निविदा सूचना क्र. ०१ ची जाहिरात (२३/०२/२०२४ दु ०३:०० वा. ते २९/०२/२०२३ दु ०४:०० वाजे पर्यंत)
>> राष्ट्रीय शहरी नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत GNM Male पदाची पात्र/अपात्र यादी व हरकती मागविणे (कालावधी दि. १५/०२/२०२४ ते २०/०२/२०२४ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजे पर्यंत)
>> राष्ट्रीय शहरी नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत GNM Femal पदाची पात्र/अपात्र यादी व हरकती मागविणे (कालावधी दि. १५/०२/२०२४ ते २०/०२/२०२४ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजे पर्यंत)
>> आशा स्वयंसेविका यांची निवड यादी
>> वैदयकीय अधिकारी BAMS पदाची पात्र/अपात्र यादी व हरकती मागविणे (कालावधी दि. १३/०२/२०२४ ते १५/०२/२०२४ पर्यंत)
>> NUHM अंतर्गत स्टाफ नर्स महिला कंत्राटी पदाची पात्र / अपात्र यादी
>> राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, शहर क्षयरोग दुरीकरण सोसायटी, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने डॉट्स प्लस टी.बी. एच.आय.व्ही सुपरवायझर या पदाची तात्पुरती मानधन तत्तावर भरती जाहिरात (२९/०१/२०२४ सकाळी ११:०० ते ०५/०२/२०२४ सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत)
>> NUHM अंतर्गत १५ वा वित्त आयोगामार्फत पूर्ण वेळ वैदयकीय अधिकारी, MBBS/BAMS कंत्राटी पदाची जाहिरात (दि. २३/१०/२०२४ ते दि. ३१/०१/२०२४ पर्यंत)
>> मामनपा स्वमालकीच्या नागरी आरोग्य केंद्र गयास नगर येथे होज रील होज यंत्रणा मटेरियलसह व मजुरीसह कार्यन्वित करणे बाबतची निविदा (दि ११/०१/२०२४ स. ११:०० वा ते १७/०१/२०२४ साय ६:०० वा पर्यंत)
>> मामनपा स्वमालकीच्या नागरी आरोग्य केंद्र मदनी नगर येथे होज रील होज यंत्रणा मटेरियलसह व मजुरीसह कार्यन्वित करणे बाबतची निविदा (दि ११/०१/२०२४ स. ११:०० वा ते १७/०१/२०२४ साय ६:०० वा पर्यंत)
>> NUHM अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स कंत्राटी पदाची जाहिरात (२०/११/२०२३ ते २९/१२/२०२३ रोजी सायंकाळी ०५:०० पर्यंत)
>> आरोग्य विभाग अंतर्गत Digital X-Ray outsourcing व EP TB Collection साठी वृत्तपत्रात जाहिरात (दि. १९/१२/२०२३ ते २६/१२/२०१२ पर्यंत सायंकाळी ५ वाजे पर्यंत)
>> प्रभाग क्र. ४, सन २०२३-२४ मनपा निधी अंतर्गत ०३ कामांची जाहीर निविदा सूचना क्र. ०२ (०६-१२-२०२३ दुपारी ०३:०० वा. पासून ते ११-१२-२०२३ सायंकाळी ५:०० वा पर्यंत)
>> गणेश उत्सवा निमित्त तात्पुरत्या गणेश कुंडाजवळ मंडप उभारणे बाबत याप्रस्तावाची निविदा प्रचलित पद्धतीने म्हणजे पाकिट पद्धतीने मागविणे बाबत (०५-१२-२०२३ दुपारी ११:०० ते १२-१२-२०२३ सायंकाळी ५ वा पर्यंत).
>> प्रभाग क्र. २ सालाबाद प्रमाणे द्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त पुतळा व वाल कंम्पाउंड रंगरंगोटी करणे बाबतची निविदा. (मुदत २०-११-२०२३ ११:०० पासून २६/११/२०२३ दुपारी ४:०० पर्यंत)
>> प्रभाग क्र. ४ सालाबाद प्रमाणे रमजान ईद सणानिम्मित मुफ्ती आजम इदगाह, भिकन शाह इदगाह व तजविदुल कुराण मदरसा इदगाह मैदानावरील रावत काढून साफसफाई करणे बाबत निविदा. (मुदत ८-११-२०२३ १५:०० पासून १७/११/२०२३ १७:०० पर्यंत)

Other important website